tirsdag den 5. december 2017

TUSIND TAK TIL ALLE DER STEMTE SF


Vi fik et supergodt valg med en fremgang på 208 til i alt 1037 stemmer. Det giver et fornyet mandat til Torsten Sonne Petersen.
Desværre rakte det ikke repræsentation i byrådet til vores venner i valgforbundet fra Enhedslisten.
Til gengæld bliver Kasper Glyngø, Socialdemokratiet, ny borgmester.
Vi glæder os til samarbejdet.
Vi ser frem til 4 år, hvor vi i byrådet vil arbejde benhårdt for en grønnere kommune med større fokus på stærke fællesskaber.
Vi vil også bruge de næste 4 år til at forsøge at samle venstrefløjen i Hedensted kommune med henblik på at skabe et stærkere alternativ til venstre for midten

fredag den 10. november 2017

Stem SF til byrådsvalget i Hedensted

En stemme på SF er en stemme for
1. Bedre miljø og mere vild natur. 
Danmark er et af verdens mest intensivt dyrkede lande, derfor er det vigtigt at værne om vores vilde natur
2. Mere kildesortering af husholdningsaffald med afhentning af flere fraktionen. 
Det skal ikke være en forudsætning for bæredygtig håndtering af affald, at man har både bil og trailer, så man kan komme på genbrugspladsen
3. Udvikling af det lokale demokrati. 
Vi vil styrke lokalrådene, og mulighed for borgerdrevne forslag i byrådet
4. At bevare og styrke de lokale fællesskaber: 
Folkeskolen, dagpasningen, plejehjemmet, idrætsforeningen osv
5. Fleksibel arbejdstid: Medarbejderne skal have mulighed for at gå op  eller ned i tid afhængig af deres livssituation.
6. Mere tillid og mindre kontrol

En stemme på SF er en stemme imod
1. Tårnhøje direktørlønninger. 
Det skal være slut med åremålsansættelser og store fratrædelsesgodtgørelser
2. Lønstigninger til byrådet. 
Vi synes at især udvalgsformændene fik en alt for stor stigning i vederlaget 1. januar 2017
3. Dobbeltmandater i byrådet
Det skal ikke være muligt at sidde i byrådet og folketinget eller regionen på én gang. Det stiller SF forslag om i folketinget
4. Skattely og skatteunddragelse: Hedensted kommune skal ikke samarbejde med firmaer der udnytter skattely

lørdag den 22. juli 2017

Med Jan og Torsten på tur

Vi vil gerne vise dig nogle af kommunens smukke landskaber og naturværdier, og fortælle lidt om, hvorfor naturbeskyttelse og bæredygtighed er kerneværdier for SF.
Se mere på
https://www.facebook.com/Med-Jan-og-Torsten-p%C3%A5-tur-672151172981977/tirsdag den 20. juni 2017

SOMMERFEST

Sommerfest lørdag den 24. juni kl. 13.00 - 17.00 på Bøgeskovvejen 7, 7130 Juelsminde. Program: Lækker grill mad 5 min peptalk ved vores spidskandidat Torsten S. Petersen kort gåtur med naturvejleder og kandidat Jan Tidemand på matriklen kage og kaffe SF giver maden, drikkevarer kan købes. Tag endelig børn, kærester og sympatisører med. Seneste tilmelding den 21. juni på mail: lenepeters@gmail.com/ sms 21163696.
Billedresultat for sommerfest

onsdag den 29. marts 2017

BORGERNES KOMMUNE?

Udtalelse fra SF’s Generalforsamling
Byrådet italesætter samskabelse og borgerinddragelse.
Samtidig leves en stor del af det politiske liv bag lukkede døre på rådhuset uden kontakt med borgerne.
Vi oplever dagsordener, der mangler politisk indhold, og er der endelig en potentiel ”farlig” sag på dagsordenen, er der tit lavet en aftale herom mellem ”regeringspartierne” Venstre og Socialdemokraterne.
Byrådets dagsorden er ofte så tynd og intetsigende, at selv pressen vælger at blive væk.
Vi mener det kan gøres bedre, og derfor ønsker SF at sætte fokus på demokrati, åbenhed, gennemsigtighed og borgerinddragelse.
Vi har en række forslag, der understøtter dette fokus. Og vi starter hos os selv (pkt 1-3)

(1) Åbne gruppemøder
Alle der sympatiserer med SF´s lokale arbejde kan deltage og være med til at kvalificere SF´s arbejde i byrådet, og skabe et nyt lokalt netværk
Vi mødes en gang om måneden, som udgangspunkt mandag aften før byrådsmøderne kl 18.00 i mødelokalerne på Rådhuset i Hedensted. Se mødeplan på http://sf-hedensted.dk
Kontakt Torsten Petersen: torsonne@gmail.com eller mobil 24961370
(2) Vi sætter sager på dagsordenen, der stimulerer den politiske debat.
SF har løbende sat sager på dagsordenen i byrådssalen, selvfølgelig primært fordi vi synes det er en god og vigtig sag; men også fordi vi mener politikerne skal tage ansvar og politikudvikle og endelig fordi vi mener en god, åben politisk debat fremmer demokratiet
(3) Borgernes Forsamlingshus
Sammen med Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har vi skabt et forum for åben politisk diskussion. Her efterlader man partibog, fordomme, brok og gammelt nid i “våbenhuset” og diskuterer åbent og konstruktivt.
(4) Borgerudvalg
Borgere og politikere arbejder sammen om en afgrænset opgave (§ 17 stk 4 udvalg)
Det giver bedre løsninger, medejerskab, det styrker demokratiet, og borgere og politikere oplever hinanden som medspillere.
(5) Byrådsmøderne ud i lokalsamfundene
Byrådsmøderne afholdes på skift i egnede lokaler på skoler, i forsamlingshuse eller lignende
Borgerne inviteres til temamøde med byrådet med tema af lokal interesse planlagt i samarbejde med lokalområdet/lokalråd
(6) Byrådet på Facebook
Væsentlige beslutninger fra byråd og udvalg postes på Byrådets Facebookside; gerne som små videoklip. Vi møder borgerne der hvor de er.
(7) Livestreaming fra byrådsmøderne
Giver borgerne let adgang til at følge byrådets diskussioner, og kan måske være med til at skabe mere debat.
(8) Borgerforslag: Saml 500 underskrifter og få dit forslag i byrådssalen
Da kommunalreformen i 1970 skar ned på antallet af kommuner, fra 1388 til 277, øgede man distancen mellem politikere og borgere. Ved en lignende reform for godt ti år siden gjorde man afstanden mellem beslutningstagerne og dem, det hele handler om, endnu længere.
Blandt andet derfor giver det god mening at lade borgere komme tættere på, og give dem muligheden for at få deres forslag behandlet direkte i byrådssalen.
Vi vil gerne give borgerne muligheder for aktivt at deltage i det lokale demokrati, og være med i beslutningsprocesserne. 

Kandidater til byråds- og regionsrådsvalg

SFs kandidater til byrådsvalget 2017
Vi har nu samlet en række stærke kandidater, og kan lave en bred og alsidig liste, som vi ærlig talt er stolte af. Det er en liste, der skaber håb om et godt valg i november. Det er samtidig en god blanding af erfarne folk og nye spændende profiler:
Torsten Sonne Petersen, Hornsyld
Jan Tidemand, Barrit.
Mette Borg, Lindved
Niels Erik Nielsen, Løsning
Mads-Peder Winther Søby
Ronny Roy Nielsen, Smedskær
Peter Altenborg, Snaptun
Hans Larsen, Hedensted
Mathilde Nordstrøm Rybka, Smedskær
Anders Bruhn Olesen, Hornborg
Peter Svane Knudsen, Daugård
Vi har sideordnet opstilling og rækkefølgen på listen er ikke endelig.
Vi vil arbejde for at skabe forandring sammen med andre, der vil mere end det siddende flertal i byrådet i forhold til bæredygtighed, mere lighed og borgerinddragelse.

Kandidat til regionsrådsvalget
Birgitte Krusell, Snaptun