torsdag den 5. november 2015

Fagbevægelsen opfordrer til at stemme ja

Retsforbeholdet besværliggør gældsinddrivelse i andre EU-lande og giver udenlandske virksomheder mulighed for at se stort på danske løn- og arbejdsforhold, skriver Lizette Risgaard, Bente Sorgenfrey og Finn R. Larsen, formænd for henholdsvis LO, FTF og Akademikerne. Læs mere http://www.altinget.dk/artikel/fagbevaegelsen-danmark-staar-staerkere-uden-retsforbehold

lørdag den 6. juni 2015

Vælgermøde på Uldum Højskole


Det er dig, der sætter dagsordenen!

SF inviterer til brunch på Café Cozy, Østerbrogade, Hedensted lørdag d 13. juni kl. 10.30-12.30. Mød SFs folketingskandidat Lasse Eriksen til en snak om de politiske emner, der optager dig.

søndag den 19. april 2015

SF Hedensteds delegation til Landsmøde 2015

Et Landsmøde med god politisk debat, stor enighed om centrale emner, og ikke mindst blev formen trimmet inden den kommende valgkamp. Vi er helt klar, også i Hedensted..
SF insisterer på forbedringer på dagpengeområdet. Der skal være ret til dagpenge i 3 år, og optjeningsperioden skal ned på 6 måneder.
Vi vil investere i bedre forhold for vores børn. Der skal væreflere voksne børnehaver, vuggestuer og de yngste klasser i folkeskolen, så alle børn kommer godt fra start uanset baggrund
Vi vælger en ambitiøs indsats for vores klima og miljø, vi skal reducere skadelige drivhusgasser med 40% inden 2040.
Hvis du er enig i SFs prioriteringer var det måske en ide at melde dig ind i partiet?
Det kan du gøre via dette link: www.sf.dk/blivmedlem


Lasse Eriksen, Andreas Canvin, Kim Holm og Torsten Sonne Petersen 

torsdag den 19. marts 2015

Referat fra generalforsamlingen 18. marts

Fra formandens beretning lød det:
SF er ved at stabilisere sig efter at SF trådte ud af regering og fik ny formand i Pia Olsen Dyhr sidste år. Vi har en formand , som arbejder hårdt og støt på at rejse partiet igen. Vi fik et godt EU valg med 10,9 % af stemmerne. Ellers arbejdes der lokalt, med at bakke vores byrådsmedlem op bl.a ved en stabil baggrrundsgruppe. Det kommende års arbejde vil dreje sig om folketingsvalget og om at bakke op om vores lokale kandidat Lasse Eriksen. Der er fokus på rekruttering af nye medlemmer og sikring af et generationsskifte i bestyrelsen. 

Politisk vil SF investering i mennesket, og vi siger at
- vores børn er den bedste aktie
- vi skal løse dagpengeproblemet
- naturen har ikke brug for mere varm luft


1. Birgitte Krusell blev valgt til dirigent, Torsten Petersen til referent
2. Bestyrelsens beretning
   Godkendt
3.Godkendelse af regnskab
   Godkendt
   Fastsættelse af lokalt kontingent drøftes på generalforsamlingen 2015
4. Drøftelse af hovedlinjerne for det kommende års arbejde
Sikre et godt folketingsvalg
Rekruttering af nye medlemmer
Generationsskifte i bestyrelsen
5. Indkomne forslag
   Ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
-formand, Lene Petersen ( ikke på valg)
-kasserer, genvalg, Dorthe Enevoldsen
-øvrige bestyrelsesmedlemmer, Niels Erik Nielsen, Hans Larsen
7. valg af suppleant til bestyrelsen, Jens Bak-Andersen
8. valg af to revisorer og en suppleant
Genvalg af Jens Bak Andersen, nyvalg Birgitte Krusell, suppleant Inge Ditlevsen
9. Valg af delegerede til Landsmøde og SF region Midtjylland
Birgitte Krusell: fokus på samarbejde med partiforeningerne, debatmøder,
Torsten delegeret, Kim tilhører, spørge Andreas,
10. Evt. Medlemsmøde med input til valgkampaktiviteter 27/4,