tirsdag den 1. marts 2016

Brunchmøde på Café Cozy d. 2. april kl. 10.30

Hvordan får vi en grønnere kommune?
SF byder på brunch og en snak om, hvordan vi får en grønnere kommune. Vi tager bl.a. udgangspunkt i Agenda 21, klimaråd og planstrategien; men i lige så høj grad også i dine spørgsmål og ideer.
I SF tager vi hellere udgangspunkt i det, der godt for borgerne, end det der er godt for erhvervslivet, hvis de to hensyn ikke kan forenes. Også i den fysiske planlægning har fællesskabet første prioritet for SF.
Alle er velkomne; men tilmelding er nødvendig af hensyn til køkkenet
Tilmelding på mail til lenepeters@gmail.com eller SMS 21163696 senest d. 29. martsfredag den 26. februar 2016

Generalforsamlingen d. 25. februar på Åle-Hjortvang skole

SF havde en velbesøgt generalforsamling i aftes. Af formandens beretning fremgik at den lokale partiforening langsomt, men sikkert er på vej ud af den krise, der opstod efter deltagelsen i regeringssamarbejdet med Socialdemokraterne og de radikale. Der er igen medlemsfremgang og stigende aktivitet blandt medlemmerne.
Det sammenholdt med langsomt stigende vælgertilslutning i prognoserne, senest 6 %, giver håb.
Og håb er præcis det vi gerne vil tænde.
Et håb om en grønnere verden med et stærkere fællesskab og med mindre ulighed, og vil gerne lokalt inddrage borgerne i politikudvikling, der styrker dette håb.
Som noget nyt skal der arbejdes på at etablere en SF kvindegruppe med henblik på flere aktive kvinder i politik; men også for at bygge bro mellem forskellige kulturer.
Generalforsamlingen besluttede at søge et samarbejde med Enhedslisten og Alternativet med henblik på et valgforbund til kommunevalget, og i fællesskab at vise en anden vej end den det nuværende SV flertal går.
Hen over efteråret vil vi invitere borgerne til en række møder, hvor vi i fællesskab udvikler politik på en række centrale områder.
Desuden vil vi ud til så mange dagligstuemøder som muligt, dels for at fortælle om den politik, vi har udviklet; men især for at lytte til, hvad der rører sig hos borgerne.


Referat fra generalforsamlingen

SFs generalforsamling på  Åle-Hjortsvang skole torsdag d. 25. februar kl 19.00
1. Valg af dirigent og referent
 Jens Bak- Andersen blev valgt til dirigent, Torsten Sonne Petersen til referent
2. Bestyrelsens beretning
Godkendt
3. Godkendelse af årsregnskab for 2015 v/ Dorthe Enevoldsen
Selvom vi har været igennem to valg i 2015 er kassebeholdningen meget tilfredsstillende. I budgettet reserveres midler til to valgkampe i 2016-17 med hovedvægt på kommunalvalget i 2017.
4. Indkomne forslag:
a. fastsættelse af lokalt kontingent
En kontingentforhøjelse blev drøftet, men forkastet, da kassebeholdningen er tilfredsstillende, og vi ønsker, at det skal være billigt at være medlem af SF
b. kommunalvalg 2017
Generalforsamlingen besluttede at søge et samarbejde med Enhedslisten og Alternativet med henblik på et valgforbund til kommunevalget, og i fællesskab at vise en anden vej end den det nuværende SV flertal. Vi vil vægte miljø, fællesskab og borgerinddragelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
formand Lene Petersen, genvalg
bestyrelsesmedlemmer:
Niels Erik Nielsen og Hans H Larsen, genvalg

6. Valg af suppleant:
På valg er: Jens Bak-Andersen.
Nyvalgt Jan Tidemand
7. Valg af revisorer:
På valg er: Jens Bak-Andersen, Birgitte Krusell og suppleant Inge Ditlevsen.
Der var genvalg til alle
8. Valg af delgerede til landsmøde og SF region Midtjylland
Ronny Roy Larsen er landsmødedelegeret
Birgitte Krusell er delegeret til SF Region Midtjylland
9. Eventuelt

søndag den 14. februar 2016

Generalforsamling i SF Hedensted torsdag den 25. februar 2016 kl. 19.00


Mødelokalet, Åle - Hjortsvang skole, Pogensvej 5, 7160 Tørring. SF er vært ved en vand, øl og kaffe med brød.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1.   Valg af dirigent og referent
2.   Formandens beretning v/Lene Petersen
3.   Godkendelse af årsregnskab for 2015 v/ Dorthe Enevoldsen
4.   Indkomne forslag: a)Fastsættelse af lokalt kontingent. b) kommunalvalg i 2017.
5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: formand Lene Petersen og
Bestyrelsesmedlemmer: Niels Erik Nielsen og Hans H. Larsen
6.   Valg af suppleant
På valg er: Jens Bak-Andersen
7.   Valg af revisorer.
På valg er: Jens Bak Andersen, Birgitte Krusell, Inge Ditlevsen
8. Valg af delegeret til landsmøde og SF region Midtjylland
8.   Eventuelt

torsdag den 5. november 2015

Fagbevægelsen opfordrer til at stemme ja

Retsforbeholdet besværliggør gældsinddrivelse i andre EU-lande og giver udenlandske virksomheder mulighed for at se stort på danske løn- og arbejdsforhold, skriver Lizette Risgaard, Bente Sorgenfrey og Finn R. Larsen, formænd for henholdsvis LO, FTF og Akademikerne. Læs mere http://www.altinget.dk/artikel/fagbevaegelsen-danmark-staar-staerkere-uden-retsforbehold