torsdag den 19. marts 2015

Referat fra generalforsamlingen 18. marts

Fra formandens beretning lød det:
SF er ved at stabilisere sig efter at SF trådte ud af regering og fik ny formand i Pia Olsen Dyhr sidste år. Vi har en formand , som arbejder hårdt og støt på at rejse partiet igen. Vi fik et godt EU valg med 10,9 % af stemmerne. Ellers arbejdes der lokalt, med at bakke vores byrådsmedlem op bl.a ved en stabil baggrrundsgruppe. Det kommende års arbejde vil dreje sig om folketingsvalget og om at bakke op om vores lokale kandidat Lasse Eriksen. Der er fokus på rekruttering af nye medlemmer og sikring af et generationsskifte i bestyrelsen. 

Politisk vil SF investering i mennesket, og vi siger at
- vores børn er den bedste aktie
- vi skal løse dagpengeproblemet
- naturen har ikke brug for mere varm luft


1. Birgitte Krusell blev valgt til dirigent, Torsten Petersen til referent
2. Bestyrelsens beretning
   Godkendt
3.Godkendelse af regnskab
   Godkendt
   Fastsættelse af lokalt kontingent drøftes på generalforsamlingen 2015
4. Drøftelse af hovedlinjerne for det kommende års arbejde
Sikre et godt folketingsvalg
Rekruttering af nye medlemmer
Generationsskifte i bestyrelsen
5. Indkomne forslag
   Ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
-formand, Lene Petersen ( ikke på valg)
-kasserer, genvalg, Dorthe Enevoldsen
-øvrige bestyrelsesmedlemmer, Niels Erik Nielsen, Hans Larsen
7. valg af suppleant til bestyrelsen, Jens Bak-Andersen
8. valg af to revisorer og en suppleant
Genvalg af Jens Bak Andersen, nyvalg Birgitte Krusell, suppleant Inge Ditlevsen
9. Valg af delegerede til Landsmøde og SF region Midtjylland
Birgitte Krusell: fokus på samarbejde med partiforeningerne, debatmøder,
Torsten delegeret, Kim tilhører, spørge Andreas,
10. Evt. Medlemsmøde med input til valgkampaktiviteter 27/4,

torsdag den 5. marts 2015

Kender du en der burde være medlem af SFU?

Så hør dem lige om de ikke kunne tænke sig at melde sig ind. Det koster 75 kr for folk under 30 år og 200 kr for folk over (støttemedlem).
Er man under 26 år, kan man desuden være gratis medlem af SF. 

Meld jer ind her! http://sfu.dk/blivmedlem


torsdag den 19. februar 2015

Opklæbning af plakater

Søndag den 8. marts skal vi klistre plakater på plader, og der er frokost med politisk opsang v Lasse Eriksen på Bøgeskovvejen 7, 7130 Juelsminde fra kl. 11.00 – 16.00.
Kom og gi' en hånd!


torsdag den 12. februar 2015

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i SF Hedensted onsdag den 18. marts 2015 kl 19.00 - 21.00
Sted: Stjernevejsskolen( biologilokalet) i Hedensted 
Dagsorden:
I følge vedtægterne. Nærmere info følger.


tirsdag den 6. januar 2015

Folketingskandidat Lasse Eriksen

SF er klar til et folketingsvalg, når det kommer. Vi er glade for at kunne fortælle at Lasse Eriksen, der kommer fra Rask Mølle, igen er SFs kandidat i Hedensted kredsen. 
Lasse er 28 år og ved at færdiggøre sin kandidat i historie fra Københavns Universitet.
Lasse vil bl.a. arbejde for
  • Et solidarisk Danmark
  • Et grønt Danmark
  • Et Danmark i uddannelse
Lasse Eriksen - folketingskandidat i Hedensted Kredsen

fredag den 14. marts 2014

Udtalelse fra SFs generalforsamling 13. marts 2014

Landsmødet har skabt ny optimisme og opbakning om vores nye formand, Pia Olsen Dyhr.
SF er Danmarks røde parti, der kæmper for et mere retfærdigt og solidarisk samfund, og SF er Danmarks grønne parti, der sætter en bæredygtig dagsorden. Også udenfor regeringen er SF et indflydelsesparti. Vi vil presse regeringen til venstre, og vi skal gå med i forlig, der bidrager til  mere solidariske løsninger.
Den næste udfordring for SF bliver valget til EU parlamentet i maj. SF er det eneste venstrefløjsparti, der stiller op, og ønsker indflydelse i Europa. Vi mener vi kun kan sikre fred i Europa gennem EU, og vi tror EU kan bidrage til et grønnere Europa. Vi ønsker at påvirke beslutningerne i EU, og SF vil fremover være at finde i den grønne gruppe i Europaparlamentet.
Det smitter også af lokalt at landsmødet gav ro på bagsmækken! Efter en periode med medlemstilbagegang er udvikling vendt, og medlemmerne er stille og roligt ved at vende tilbage.
Vi skal bruge det næste år til at styrke organisationen, og til at genoprette tilliden til SF, og genskabe alliancen med vores kernevælgere.

mandag den 3. marts 2014

Generalforsamling

13.03.14 kl 18.00:
Generalforsamling 2014 I Hedensted partiforening i skolekøkkenet på Stjernevejsskolen. Dagsorden ifølge partiforeningens vedtægter.