torsdag den 15. december 2016

HVAD VIL FOLKESKOLEN MED LOKALSAMFUNDET, OG HVAD VIL LOKALOMRÅDET MED FOLKESKOLEN?

Borgernes Forsamlingshus er nu klar med det første møde i 2017.
Vi inviterer til debat om Folkeskolen onsdag d. 18. januar kl 19 i Glud Forsamlingshus. Som overskriften antyder er der tydeligt fokus på samspillet mellem den lokale folkeskole og det omgivende samfund; men andre emner er også i spil
Oplæg v Skoleleder Klaus Schubert og skolebestyrelsesmedlem Preben Brunsgaard, begge fra Glud.
Vi ser frem til en spændende og konstruktiv debat

Følg Borgernes Forsamlingshus på Facebook

onsdag den 9. november 2016

Opstillingsmødet 2. november 2016


På mødet blev man enige om, at lade fem kandidater tegne partiet frem mod byrådsvalget 21. november 2017.
Listen vil blive suppleret med flere navne i forbindelse med Generalforsamlingen i foråret 2017.
De 5 øverste på listen er 
Torsten Sonne Petersen, Hornsyld
Jan Tidemand, Barrit
Mette Borg, Lindved
Niels Erik Nielsen, Løsning
Ronny Roy Nielsen, Smedskær
Vi vil arbejde for at skabe forandring sammen med andre, der vil mere end det siddende flertal i byrådet i forhold til bæredygtighed, socialt ansvar og borgerinddragelse.
Vi glæder os til at komme i dialog med borgerne om vores politik, og vi planlægger en række lyttemøder i løbet af 2017.
SF har været med til at starte Borgernes Forsamlingshus, der også bidrager til politikudviklingen
Billedresultat for bæredygtighed

onsdag den 26. oktober 2016

Vil du have indflydelse?

Vil du have indflydelse på hvem SF opstiller til kommunalvalget 2017 ?
Vil du have indflydelse på SF’s politik i kommunen?
Meld dig ind på www.sf.dk snarest muligt
Opstillingsmødet er flyttet til onsdag den 2. november 2016 kl. 19.00 på 
Stjernevejsskolen, Mosegade 75, Hedenstedtorsdag den 22. september 2016

Budget 2017

SF er med i forliget om budget 2017, fordi vi har fået tilføjet budgetaftalen, at vi fremover bruger tillid som styringsredskab.
Det betyder, at vi dropper unødvendig registrering, dokumention og opfølgning. I stedet viser vi tillid og sætter vores dygtige medarbejderes faglighed i spil og skaber merværdi og engagement, 
-til gavn for medarbejderne, der får større arbejdsglæde, 
-til gavn for borgerne, der oplever en bedre opgaveløsning.
Det giver mere tid til at løse kerneopgaven, og betyder f. eks. at der bliver mere til forberedelse og forældresamarbejde i folkeskolen, og at der bliver flere hænder i ældreplejen.

torsdag den 1. september 2016

Referat fra bestyrelses og medlemsmøde den 29. august 2016.

  Vi havde besøg af vores folketingskandidat Lasse Eriksen. Vi drøftede plan ved hurtigt valg, samt en plan i forhold til valg 2018. Vi aftalte at bestyrelsen  hurtigt skal indkaldes og sammen med Lasse lægge en slagplan.
Lasse foreslog at han arbejdede sammen med vores kommunalbestyrelsesmedlem om fælles sager, som så kan belyses fra kommunalt og nationalt synspunkt.
Plan for nu:
1. En pressemeddelelse skal udsendes når Lasse har godkendt( LP)
2. Samarbejde med Østkredsen. Deltagelse i messer, gode samlingssteder, folkemusikfestival o. lign. ( Lasse og bestyrelsen)
3. Aktuelle emner: privatisering af forsyningsvirksomheder skal undgås: vand, el, varme, boligselskaber, desuden offentlig transport, skat( Lasse)
4. Opstillingmødet, der var planlagt til den 13. september flyttes til onsdag den 2. november 2016 kl. 19.00 på Stjernevejskolen, Hedensted pga mange afbud. Husk det i kalender!
5. Der er valg til landsledelsen. Du kan stemme elektronisk.søndag den 5. juni 2016

BORGERNES FORSAMLINGSHUS

SF har sammen med Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet stiftet foreningen
BORGERNES FORSAMLINGSHUS.

BORGERNES FORSAMLINGSHUS er et lokalt, tværpolitisk debatforum, der skal medvirke til at genskabe en folkelig politisk debatkultur, og skabe en platform, hvor borgerne er med til at sætte den politiske dagsorden 
Vi vil lave debatarrangementer i Hedensted Kommune, der giver borgere og politikere mulighed for at mødes på lige fod og diskutere aktuelle emner/problemstillinger.
Vi vil skabe et åbent rum, hvor borgere og politikere mødes til en uforpligtende dialog
Der debatteres lokale/kommunale emner, primært aktuelle. Lejlighedsvis kan også aktuelle landspolitiske, europæiske eller globale emner komme på dagsordenen
Møderne styres af en neutral, upartisk mødeleder. Der anvendes forskellige arbejdsformer/mødeformer afhængigt af mødets tema.
Møderne afholdes på skift i kommunens forsamlingshuse; det er ambitionen på sigt at nå rundt til alle forsamlingshuse/lokalsamfund.
BORGERNES FORSAMLINGSHUS har sin egen side på Facebook. Her kan du følge med i Hvad der sker, og du kan komme med ideer til temaer, der skal debatteres