mandag den 23. januar 2017

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag d. 27. marts kl 19.15 på Stjernevejskolen  lokale 11, for enden af biblioteket
SF er vært med pizza, vand, kaffe/the og frugt.


  1. Dagsorden ifølge vedtægterne, samt aftenens emne:
  2. Byrådsvalg 2017.
    A) Programmets hovedlinier
    B) Færdiggørelse af kandidatlisten - deadline
                                                      Bestyrelsen

Offentligt møde om FN's 17 verdensmål med oplæg v. Andreas Canvin

FN's 17 verdensmål
I SF vil vi gerne formulere lokale, bæredygtige udviklingsmål ud fra FN's verdensmål, som alle verdens lande bakker op om. Kunne du tænke dig at være med?
Vi inviterer til møde onsdag d. 8. februar kl 19.00 på Stjernevejskolen
Aftenens program
1. Oplæg om FNs 17 verdensmål v. Andreas Canvin, aktivist og borgerjournalist for LADDER
2. Vi formulerer 17 lokale Hedensted mål
3. Vi sætter handlinger på målene
Offentligt møde.
Alle er velkomne
sf-hedensted.dk

Den 25. september 2015 vedtog ambitiøse verdensmål for bæredygtig udvikling.
FN's 17 VERDENSMÅL ER:
1. AFSKAF FATTIGDOM
2. STOP SULT
3. SUNDHED OG TRIVSEL
4. KVALITETSUDDANNELSE
5. LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
6. RENT VAND OG SANITET
7. BÆREDYGTIG ENERGI
8. ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
9. INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
10. MINDRE ULIGHED
11. BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
12. ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
13. KLIMAINDSATS
14. LIVET I HAVET
15. LIVET PÅ LAND
16. FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER
17. STYRK DET GLOBALE PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING OG ØG MIDLERNE TIL AT NÅ MÅLENE


Billedresultat for FNs 17 verdensmål

torsdag den 15. december 2016

HVAD VIL FOLKESKOLEN MED LOKALSAMFUNDET, OG HVAD VIL LOKALOMRÅDET MED FOLKESKOLEN?

Borgernes Forsamlingshus er nu klar med det første møde i 2017.
Vi inviterer til debat om Folkeskolen onsdag d. 18. januar kl 19 i Glud Forsamlingshus. Som overskriften antyder er der tydeligt fokus på samspillet mellem den lokale folkeskole og det omgivende samfund; men andre emner er også i spil
Oplæg v Skoleleder Klaus Schubert og skolebestyrelsesmedlem Preben Brunsgaard, begge fra Glud.
Vi ser frem til en spændende og konstruktiv debat

Følg Borgernes Forsamlingshus på Facebook

onsdag den 9. november 2016

Opstillingsmødet 2. november 2016


På mødet blev man enige om, at lade fem kandidater tegne partiet frem mod byrådsvalget 21. november 2017.
Listen vil blive suppleret med flere navne i forbindelse med Generalforsamlingen i foråret 2017.
De 5 øverste på listen er 
Torsten Sonne Petersen, Hornsyld
Jan Tidemand, Barrit
Mette Borg, Lindved
Niels Erik Nielsen, Løsning
Ronny Roy Nielsen, Smedskær
Vi vil arbejde for at skabe forandring sammen med andre, der vil mere end det siddende flertal i byrådet i forhold til bæredygtighed, socialt ansvar og borgerinddragelse.
Vi glæder os til at komme i dialog med borgerne om vores politik, og vi planlægger en række lyttemøder i løbet af 2017.
SF har været med til at starte Borgernes Forsamlingshus, der også bidrager til politikudviklingen
Billedresultat for bæredygtighed

onsdag den 26. oktober 2016

Vil du have indflydelse?

Vil du have indflydelse på hvem SF opstiller til kommunalvalget 2017 ?
Vil du have indflydelse på SF’s politik i kommunen?
Meld dig ind på www.sf.dk snarest muligt
Opstillingsmødet er flyttet til onsdag den 2. november 2016 kl. 19.00 på 
Stjernevejsskolen, Mosegade 75, Hedenstedtorsdag den 22. september 2016

Budget 2017

SF er med i forliget om budget 2017, fordi vi har fået tilføjet budgetaftalen, at vi fremover bruger tillid som styringsredskab.
Det betyder, at vi dropper unødvendig registrering, dokumention og opfølgning. I stedet viser vi tillid og sætter vores dygtige medarbejderes faglighed i spil og skaber merværdi og engagement, 
-til gavn for medarbejderne, der får større arbejdsglæde, 
-til gavn for borgerne, der oplever en bedre opgaveløsning.
Det giver mere tid til at løse kerneopgaven, og betyder f. eks. at der bliver mere til forberedelse og forældresamarbejde i folkeskolen, og at der bliver flere hænder i ældreplejen.