lørdag den 22. juli 2017

Med Jan og Torsten på tur

Vi vil gerne vise dig nogle af kommunens smukke landskaber og naturværdier, og fortælle lidt om, hvorfor naturbeskyttelse og bæredygtighed er kerneværdier for SF.
Se mere på
https://www.facebook.com/Med-Jan-og-Torsten-p%C3%A5-tur-672151172981977/tirsdag den 20. juni 2017

SOMMERFEST

Sommerfest lørdag den 24. juni kl. 13.00 - 17.00 på Bøgeskovvejen 7, 7130 Juelsminde. Program: Lækker grill mad 5 min peptalk ved vores spidskandidat Torsten S. Petersen kort gåtur med naturvejleder og kandidat Jan Tidemand på matriklen kage og kaffe SF giver maden, drikkevarer kan købes. Tag endelig børn, kærester og sympatisører med. Seneste tilmelding den 21. juni på mail: lenepeters@gmail.com/ sms 21163696.
Billedresultat for sommerfest

onsdag den 29. marts 2017

BORGERNES KOMMUNE?

Udtalelse fra SF’s Generalforsamling
Byrådet italesætter samskabelse og borgerinddragelse.
Samtidig leves en stor del af det politiske liv bag lukkede døre på rådhuset uden kontakt med borgerne.
Vi oplever dagsordener, der mangler politisk indhold, og er der endelig en potentiel ”farlig” sag på dagsordenen, er der tit lavet en aftale herom mellem ”regeringspartierne” Venstre og Socialdemokraterne.
Byrådets dagsorden er ofte så tynd og intetsigende, at selv pressen vælger at blive væk.
Vi mener det kan gøres bedre, og derfor ønsker SF at sætte fokus på demokrati, åbenhed, gennemsigtighed og borgerinddragelse.
Vi har en række forslag, der understøtter dette fokus. Og vi starter hos os selv (pkt 1-3)

(1) Åbne gruppemøder
Alle der sympatiserer med SF´s lokale arbejde kan deltage og være med til at kvalificere SF´s arbejde i byrådet, og skabe et nyt lokalt netværk
Vi mødes en gang om måneden, som udgangspunkt mandag aften før byrådsmøderne kl 18.00 i mødelokalerne på Rådhuset i Hedensted. Se mødeplan på http://sf-hedensted.dk
Kontakt Torsten Petersen: torsonne@gmail.com eller mobil 24961370
(2) Vi sætter sager på dagsordenen, der stimulerer den politiske debat.
SF har løbende sat sager på dagsordenen i byrådssalen, selvfølgelig primært fordi vi synes det er en god og vigtig sag; men også fordi vi mener politikerne skal tage ansvar og politikudvikle og endelig fordi vi mener en god, åben politisk debat fremmer demokratiet
(3) Borgernes Forsamlingshus
Sammen med Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har vi skabt et forum for åben politisk diskussion. Her efterlader man partibog, fordomme, brok og gammelt nid i “våbenhuset” og diskuterer åbent og konstruktivt.
(4) Borgerudvalg
Borgere og politikere arbejder sammen om en afgrænset opgave (§ 17 stk 4 udvalg)
Det giver bedre løsninger, medejerskab, det styrker demokratiet, og borgere og politikere oplever hinanden som medspillere.
(5) Byrådsmøderne ud i lokalsamfundene
Byrådsmøderne afholdes på skift i egnede lokaler på skoler, i forsamlingshuse eller lignende
Borgerne inviteres til temamøde med byrådet med tema af lokal interesse planlagt i samarbejde med lokalområdet/lokalråd
(6) Byrådet på Facebook
Væsentlige beslutninger fra byråd og udvalg postes på Byrådets Facebookside; gerne som små videoklip. Vi møder borgerne der hvor de er.
(7) Livestreaming fra byrådsmøderne
Giver borgerne let adgang til at følge byrådets diskussioner, og kan måske være med til at skabe mere debat.
(8) Borgerforslag: Saml 500 underskrifter og få dit forslag i byrådssalen
Da kommunalreformen i 1970 skar ned på antallet af kommuner, fra 1388 til 277, øgede man distancen mellem politikere og borgere. Ved en lignende reform for godt ti år siden gjorde man afstanden mellem beslutningstagerne og dem, det hele handler om, endnu længere.
Blandt andet derfor giver det god mening at lade borgere komme tættere på, og give dem muligheden for at få deres forslag behandlet direkte i byrådssalen.
Vi vil gerne give borgerne muligheder for aktivt at deltage i det lokale demokrati, og være med i beslutningsprocesserne. 

Kandidater til byråds- og regionsrådsvalg

SFs kandidater til byrådsvalget 2017
Vi har nu samlet en række stærke kandidater, og kan lave en bred og alsidig liste, som vi ærlig talt er stolte af. Det er en liste, der skaber håb om et godt valg i november. Det er samtidig en god blanding af erfarne folk og nye spændende profiler:
Torsten Sonne Petersen, Hornsyld
Jan Tidemand, Barrit.
Mette Borg, Lindved
Niels Erik Nielsen, Løsning
Mads-Peder Winther Søby
Ronny Roy Nielsen, Smedskær
Peter Altenborg, Snaptun
Hans Larsen, Hedensted
Mathilde Nordstrøm Rybka, Smedskær
Anders Bruhn Olesen, Hornborg
Peter Svane Knudsen, Daugård
Vi har sideordnet opstilling og rækkefølgen på listen er ikke endelig.
Vi vil arbejde for at skabe forandring sammen med andre, der vil mere end det siddende flertal i byrådet i forhold til bæredygtighed, mere lighed og borgerinddragelse.

Kandidat til regionsrådsvalget
Birgitte Krusell, Snaptun

Referat fra generalforsamling i SF Hedensted afholdt den 27.03.17 på Stjernevejsskolen i Hedensted:


Birgitte blev valgt som dirigent. GF var rettidig indkaldt. Bestyrelsens årsberetning og regnskab blev godkendt. Derefter drøftelse af foreningens virke det kommende år, som står i kommunal og regionsrådsvalgets tegn.
Valg til bestyrelsen: Dorthe Enevoldsen genvalgtes til kasserer. Birgitte Krusell erstatter Niels Erik Nielsen i bestyrelsen. Supp: Kim Holm. Revisorer: Jens Bak- Andersen, Birgitte Krusell, samt supp. Inge Ditlevsen
Valg af delegeret til SF region Midtjylland: Lene Petersen

Formandens beretning for 2016:

Siden sidste generalforsamling, afholdt i Åle, er der sket følgende:
-          Vi har haft brunch cafe om en grønnere kommune. Vi tager udgangspunkt i det der er godt for borgeren, at bo i en dejlig natur i kommunen.
-          Vi genvalgte Lasse Eriksen som folketingskandidat.
-          Vi har arbejdet stabilt og flittigt med kommunalpolitikken i baggrundsgruppen.
-          Vi har lagt meget arbejde i Borgernes forsamlingshus i samarbejde med de radikale, enhedslisten og alternativet. Vi har haft tre spændende møder. To nye møder er planlagt inden sommerferien og den 9. november holder vi Det omvendte vælgermøde, hvor politikkerne er publikum.
-          Vi gik med i budgetforlig 2017 fordi vi fik tilføjet: Brug af tillid som styringsredskab og lovning på gratis psykologhjælp til unge under 25 år.
-          Vi fik valgt de 5 første på opstillingslisten til kommunalvalget, nemlig:

-          1. Torsten Sonne Petersen, Hornsyld
-          2. Jan Tidemand, Barrit
-          3. Mette Borg, Lindved
-          4. Niels Erik Nielsen, Løsning
-          5. Ronny Roy Nielsen, Smedskær
Til regionsrådsvalget opstiller vi Birgitte Krusell. Er der flere der brænder for regionsrådsarbejdet, så sig til!
-          Vi har haft et vellykket møde med oplæg af Andreas Canvin om FN´s 17 verdensmål, som vi vil forsøge at gøre til lokale SF Hedensted mål.
Vi har deltaget i Landsmødet (Ronny og Mathilde),i delegeretmøde for SF i region midt( Birgitte) i kontaktrådsmøder( Lene) Grønt folkemøde i København( Torsten og Lene) i valgkamp kick off i København( Torsten og Lene) Kommunalpolitisk landsmøde( Torsten og Jan) Valgoplæg skrivning( Torsten, Jan, Birgitte og Lene)
Vi fik ikke arbejdet med at etablere en kvindegruppe. Ingen greb bolden!
Vi vil i vores fremtidige arbejde skabe håb om en bedre verden lokalt og nationalt for alle mennesker.
 Vi vil arbejde for større lighed og en større grad af borgerinddragelse.
Tak til alle der har gjort en arbejdsindsats for SF!
Desuden vil vi holde sommerfest hos Lene og Torsten lørdag den 24 juni, så reserver allerede nu datoen. 

mandag den 23. januar 2017

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag d. 27. marts kl 19.15 på Stjernevejskolen  lokale 11, for enden af biblioteket
SF er vært med pizza, vand, kaffe/the og frugt.


  1. Dagsorden ifølge vedtægterne, samt aftenens emne:
  2. Byrådsvalg 2017.
    A) Programmets hovedlinier
    B) Færdiggørelse af kandidatlisten - deadline
                                                      Bestyrelsen

Offentligt møde om FN's 17 verdensmål med oplæg v. Andreas Canvin

FN's 17 verdensmål
I SF vil vi gerne formulere lokale, bæredygtige udviklingsmål ud fra FN's verdensmål, som alle verdens lande bakker op om. Kunne du tænke dig at være med?
Vi inviterer til møde onsdag d. 8. februar kl 19.00 på Stjernevejskolen
Aftenens program
1. Oplæg om FNs 17 verdensmål v. Andreas Canvin, aktivist og borgerjournalist for LADDER
2. Vi formulerer 17 lokale Hedensted mål
3. Vi sætter handlinger på målene
Offentligt møde.
Alle er velkomne
sf-hedensted.dk

Den 25. september 2015 vedtog ambitiøse verdensmål for bæredygtig udvikling.
FN's 17 VERDENSMÅL ER:
1. AFSKAF FATTIGDOM
2. STOP SULT
3. SUNDHED OG TRIVSEL
4. KVALITETSUDDANNELSE
5. LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
6. RENT VAND OG SANITET
7. BÆREDYGTIG ENERGI
8. ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
9. INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
10. MINDRE ULIGHED
11. BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
12. ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
13. KLIMAINDSATS
14. LIVET I HAVET
15. LIVET PÅ LAND
16. FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER
17. STYRK DET GLOBALE PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING OG ØG MIDLERNE TIL AT NÅ MÅLENE


Billedresultat for FNs 17 verdensmål